WEZWANIE

do złożenia dokumentów akcji w Spółce 

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą On Time Ubezpieczenia S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Alojzego Jankowskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanej pod numerem KRS: 0000437015, REGON: 12271082700000, NIP: 6793089037, o kapitale zakładowym 300.000 zł, opłaconym w wysokości 100.000 zł (dalej: „Spółka”), wzywa się wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki. 

Dokumenty należy złożyć: 

− w siedzibie Spółki pod adresem: 41-710 Ruda Śląska, ul. Alojzego Jankowskiego 1;

− w terminie do dnia 01.01.2021 roku - w dni robocze, w godz. 9-17 . 

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798). 

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 1 stycznia 2021 roku za akcjonariusza Spółki uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

20 sierpnia 2020

Strefa Akcjonariusza

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

+ 48 788 127 810

biuro@24ontime.pl

 

On Time Ubezpieczenia S.A.

ul. Alojzego Jankowskiego 1

41-710 Ruda Śląska

NIP: 6793089037

KRS: 0000437015

REGON: 122710827