On Time Ubezpieczenia to Spółka, która przede wszystkim stawia na jakość obsługi Klienta. Współpracujemy z największymi na rynku Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń osobowych i majątkowych jak również ubezpieczenia na życie. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i stosownie do jego potrzeb dobieramy optymalne rozwiązania.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych powierzonych spółce Symphony Wealth Management sp. z o.o.:

 1. Administratorem danych osobowych jest Symphony Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Plac Bohaterów Getta 17, 30-547 Kraków;
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e - mail: odo@24ontime.pl;
 3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej przez Państwa za pośrednictwem Symphony Wealth Management sp. z o.o. umowy oraz w celach marketingowych, związanych z promocją i reklamą produktów Symphony Wealth Management sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, jakimi są osoby współpracujące z Symphony Wealth Management sp. z o.o. na podstawie umów o współpracy oraz podmiotom świadczące usługi księgowo – kadrowe, doradcze i prawne;
 5. Dane osobowe nie są udostępniane poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r.);
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wykonania zawartej przez Państwa za pośrednictwem Symphony Wealth Management sp. z o.o. umowy;
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.