Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, osobowych i firmowych. Dostosowujemy oferty do indywidualnych potrzeb klientów. W miarę upływu czasu oraz pojawiających się potrzeb klientów będziemy rozszerzać swoją ofertę aby sprostać wszelkim oczekiwaniom.

Kary za brak obowiązkowego OC
Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.
Więcej
System Zielonej Karty
Głównym celem działającego od 1 stycznia 1953 r. Systemu Zielonej Karty jest zapewnienie, aby poszkodowani w wypadkachkomunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania...
Więcej
Sprawdzenie OC sprawcy wypadku
Jeżeli nie masz pewności, że podany przez sprawcę wypadku numer jego polisy ubezpieczenia OC jest prawdziwy, wówczas możesz sprawdzić to na stronie UFG.
Więcej


Dokumenty do pobrania

1

Wypowiedzenia OC

2

Formularze

3

Akty prawne